Tag Archive | courage

Happy New Year Blessings 2014

Happy 2014Dancing forth in 2014

Leaving 2013 and Entering 2014 with a Sacred Soul Gathering

30/12/2013  -  01/01/2014   (10pm-1am)

Here is the Happy New Year 2014 Blessing in Turkish too from the Legions of Light Team :)))))

 Kutsal Ruh Buluşması ile 2013’ü geride bırakıyor ve 2014’e giriyoruz

A gathering of women (wearing white for purity) came together to enter in the 2014 NEW YEAR choosing to celebrate with sacred ritual, prayer, and invocation blessings.  We tuned in here in London with others around UK and also linked in with Paris in France; and even got a New Year phone call from France to celebrate our UK New Year.  Thank you.

Blessing 1 – Wonderful Gathering

What a wonderful gathering here today.  What a beautiful evening.  How privileged we arJoye to be here.  Magical Experience.  So many blessings are coming out of this. So many magical beginnings of joy and wonder.  This moment is so beautiful.  Universal Source we thank you for the blessing of this time together.  Dear Lord, Fill us with your light, your love, wisdom and understanding so we can go forth in 2014 being you add expressing you – which is what we are naturally. Divine. Magnificent.  May we always radiate compassion, love, understanding, wisdom, courage and service. May we be like little children appreciating life full of fun and inspiration with a sense of awe.  May be do the work we are meant to do here on earth and live with grace.  Amen

Kursal Dua 1- Harika toplanma

Ne kadar harika bir buluşma bugün buradaki. Ne kadar güzel bir akşamüzeri.  Ne kadar ayrıcalıklıyız ki beraber buradayız. Büyülü bir tecrübe. Bu buluşmadan  bir sürü nimet akıyor. Meraklanacak ve neşe verecek bir çok mucize dolu başlangıçlar var. Şuan çok güzel.  Evrensel Kaynak sana bu kutsal zamandaki birliktelik için teşekkür ediyoruz. Sevgili Efendi bizi ışığınla, sevginle, bilgelik ve anlayışla doldur, böylece 2014’te sen olarak, zaten doğal olarak olduğumuz seni ifade ederek ilerleyelim. İlahi. Olağan üstü güzel. Her zaman merhameti, aşkı, sevgiyi, anlayışı, bilgeliği, cesareti ve servisi neşeyle saçıyor olalım. Küçük çocuklar gibi hayattan keyif ve ilham alarak huşu içinde memnun olalım. Bu dünyada yapmamız niyet edilen işi yapalım ve merhamet içinde yaşayalım. Amin

Blessing 2 – Breathe of 2014 linking hands

As we breathe in 2014, we release the pain of 2013.  We breathe in and out slowly; taking the healing with the breath of 2014 to step up to what we are able to do in 2014.  We fully appreciate taking breathe now.  We step into the power, a place of strength, courage, stability, and knowing.  We are rising, rising, rising; New BeginningRising to be open and embracing what is moving through us – all that is being born and birthed through us now.  We allow ourselves to be a vessel of love contained in the Tree of Life in our hearts.  We allow ourselves to be, to step into the powerful space and place within.  We allow ourselves to be of service, to give, to heal.  We anchor the passion lined within and embrace all that is moving through us with ease.  We allow the energy to flow through.  We have an abundance to share with others.  We graciously share, sharing our abundance; and willing share; and willing share.  We allow others to expand, to step up and to be.  We move into 2014 and intend this year will be one of fullness and richness; allowing us to be all of who we truly are.  We open to all that we are taking breathe for.  Right now, here in this moment, we move and give thanks.  We Give Thanks. We Give Thanks. We Give Thanks. Ashe.

Kutsal Dua 2- 2014’ü Solumak

2014’ü soludukça, 2013’deki acıyı serbest bırakıyoruz. Yavaşça nefes alıp veriyoruz, şifayı 2014’deki nefes olarak alıyoruz, 2014’te yapabileceklerimize bir yukarı adım atıyoruz. Şimdi nefes almanın tamamen değerini biliyoruz. Güce yukarı adım atıyoruz, cesaretin, kuvvetin, sarsılmazlığın ve biliyor olmanın olduğu yere.  Yükseliyoruz, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Açık olmak için ve şuanda  içimizde hareket edeni, içimizde doğanı ve doğuyor olanı kucaklamak için. Kendimizi kalbimizin içindeki hayat ağacında yer alan sevgi damarları olmaya bırakıyoruz. Kendimizi oluşa bırakıyoruz. Güçlü alana adım atmaya ve içimizdeki yere.. Kendimizi serviste olmaya ve şifa vermeye, iyileştirmeye bırakıyoruz. İçimizde sıralanan tutkuyu demirliyoruz ve içimizden geçen, hareket eden herşeyi kolaylıkla kucaklıyoruz. Enerjiyi içimizde akımda bırakıyoruz. Diğerleriyle paylaşacak bereketimiz, bolluğumuz var. Biz zarafetle, merhametle paylaşıyoruz, bereketimizi paylaşıyoruz ve daha da paylaşmak istiyoruz, paylaşma niyetindeyiz. Diğerlerinin genişlemelerine, büyümelerine, adım yükselmelerine ve var olmalarına izin veriyoruz. 2014’e taşınıyoruz ve niyet ediyoruz ki bu yıl bolluğun ve zenginliğin yıllarından biri; bize tamamen, gerçekten kendimiz olmamıza izin veren bir yıl. Nefes almak üzere soluduğumuz herşeye açığız. Şimdi, şuanda hareket ve teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. AminCourage

Blessing 3 – Fearlessness

May 2014 be prosperous, always being reminded of the greatness of divine truth and divine purpose.  May we be guided by divine truth and divine purpose.  May the abundance of love determine our life; and bring forth more happiness; and more love than we have ever known.  May we always be true to ourselves no matter what; and to be fearless in all we do.  Amen. 

Kutsal Dua 3- Korkusuzluk

2014 başarı dolu olsun, herzaman ilahi gerçeklik ve ilahi amacın muhteşemliğini hatırlayalım. Her zaman ilahi gerçeklik ve ilahi amacın rehberliğini alalım. Sevgi bolluğu hep hayatımızı belirlesin ve daha önceden hiç bilmediğimiz kadar çok mutluluk ve çok sevgi  getirsin. Ne olursa olsun herzaman kendi kendimize dürüst olalım ve her yaptığımız şeyde korkusuz olalım. Amin

Blessing 4 – Blooming Blessings

Eagle EnergyCalling Forth:  We Greet You  God, Buddha, Allah, Adonia, Great Spirit, the four directions – North South East West;  Upper Management, Spirit Guides, Animal Totems, Animal Kingdom, Ascendant Masters, Father Sky, Mother Earth, Ganesh, Lakshmi, Working Legions of Light

Gratitude to Four Elements:  We thank you for this gathering. We thank you for the breath of fresh air and the Pranic air that we breathe.  Thank you for the fire flame illuminating our lives. We thank you for the water creating flow in your lives.  We thank you for Mother Earth grounding and seeding our seed and as it seeds our seed helping us to bloom, blooming our lives.  Happy Blooming LilliesMay our hearts open with golden eagle wings. Amen.

Blooming Blessing  May 2014 help us to bloom.   Blooming the bloom we have never bloomed before. The bloom of abundance.  The bloom of joy.  The bloom of happiness. The bloom of extreme total and unconditional love.  The Bloom of being loved by people who love us.  The bloom of being loved by people we love.  The bloom of complete and equal loving on all sides.  The bloom of being loved and of being loved and being loved. We loving and loving and loving. May All the love we have given and shared in this incarnation comes back to us multiplied in 2014.  May the giving we have done in all this incarnation (only this incarnation) be given back to us in 2014.  May all the good we have done be visited upon us greatly in 2014.

Mastepsy our pathways be open.  As they are open may we walk into the unknown with confidence. Being confident that we are going the right way and confident that we are lit from behind.  Confident that we are lit from behind and knowing we are gathered and surrounded by a thousand golden Buddha‘s  illuminating our way. 

As we walk on earth connecting us to the cosmic energy of universal life purpose in the Oneness of our Being may we glow.  As we glow may we bring love to all that we see. May we bring love to all that we are.  And in so doing may we be the resonance and vibration and the presence of love as we step forward.Freedom with Nature

As we step forward from today into every room, every centre, every career path, may we be the essence of love.  As we step forward with our students, our clients, our healing groups, our congregation, may we be the essence of unconditional love, purity, healing and divine love.  As we step forward may we be loving and loving and loving.  As we sing, teach, dance, talk, guide, heal, right  now may we be the sense of purified healing innocent unconditional love.  The moment people see you may they receive healing.  May our presence and their presence of us in 2014 bring healing and blHands of Lightessings to ourselves and to other people.

May we receive the keys of 2014 in our hands for 2014.  We step forward with ease into 2014 knowing the doors will open and the windows will open knowing that only good comes to us and only good comes out of us.  May we flow always constantly with love and healing passion.  We Give Thanks. We Give Thanks. We Give Thanks.  Thank you. Thank you. Thank you.  Amen  xxxx

Kutsal Dua 4- Çiçek açan nimet

Çağırıyoruz: Sizleri selamlıyoruz. God, Buddha, Allah, Adonia, Great Spirit, dört yön; Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Üstteki Yönetim,  Ruh Kılavuzları, Hayvan Totemleri, Hayvan Krallığı, Yüksek Masterlar, Allah Baba, Ganesh, Lakshmi, Çalışan Işık Toplulukları

Dört Elemente Minnettarlık: Bu birliktelik için sana teşekkür ederiz. Soluduğumuz temiz, taze hava ve Pranic hava için sana teşekkür ederiz. Ateş alevinin hayatlarımızı aydınlattığı için sana teşekkür ederiz. Hayatımızda akış yaratan su için teşekkür ederiz. Sana toprak ananın tohumlarımızı toprakladığı ve ektiği için teşekkür ederiz ve tohumlar tohumlandıkça bizim çiçek açmamıza yardım ediyorlar hayatımız çiçek açıyor. Kalplerimiz altın kartal kanatları ile açılsın. Amin

Çiçek açma duası:

2014 bize çiçek açmamız için yardım etsin.  Daha önceden hiç açamadığımız bir şekilde çiçek açalım. Bolluğun çiçeğini açalım, neşenin çiçeğini açalım, mutluluğun çiçeğini açalım. Tüm bütünlüğün kayıtsız şartsız sevginin çiçeğini açalım. Bizi seven insanlar tarafından sevilmenin çiçeğini açalım. Sevdiğimiz insanlar tarafından sevilmenin çiçeğini açalım. Her taraftan eşit ve tam sevilmenin çiçeğini açalım. Seviliyor olmanın çiçeğini açalım, seviliyor olmanın, seviliyor olmanın ve seviliyor olmanın. Biz seviyoruz, seviyoruz ve seviyoruz. Bu reenkarnasyonda tüm verdiğimiz ve paylaştığımız sevgi çoğalarak bize 2014’e geri gelsin. Bu reenkarnasyonda tüm bağışladıklarımız, iyiliklerimiz (sadece bu reenkarnasyonda) 2014’de bize geri dönsün. Bütün yaptığımız iyilikler, 2014’te bizim üzerimizde muhteşemce var olsun.

Bütün yollarımız açık olsun. Onlar açık oldukça biz bilinmezde cesur ve kendinden emin bir şekilde yürüyelim. Doğru yöne gidiyor olduğumuzdan ve arkamızdan ışıkla aydınlatılıyor olduğumuzdan emin olarak. Kendimizden eminiz ki arkadan ışıkla aydınlatılıyoruz ve biliyoruz ki yolumuzu aydınlatan binlerce Buddha etrafımızda çevrili ve toplanmış durumda.

Dünyada yürüdükçe bizi evrensel yaşam amacının kozmik enerjisi olan birlikle bağlantıya geçiriliyor ve parlıyoruz. Parladıkça her gördüğümüz şeye sevgi getiriyoruz. Her gördüğümüz şeye sevgi getirelim. Ve böyle yaptıkça sevginin rezonansı, titreşimi ve varlığı olarak ilerleyelim.

Bugünden itibaren girdiğimiz her odada, her alanda, her kariyer yolunda, sevginin niteliği olalım. Öğrencilerimizle, müşterilerimizle, şifa gruplarımızla, kutsal toplantılarımızda, koşulsuz sevginin, saflığın, şifanın ve ilahi sevginin özü olalım. İlerledikçe sevelim, sevelim ve sevelim ve sevelim. Şarkı söylerken, öğretirken, dans ederken, konuşurken, yön gösterirken, iyileştirirken, saf şifanın masum koşulsuz sevgi hissi olalım. İnsanlar sizi gördükleri anda şifa alsınlar. Bizim ve onların birlikte, 2014’deki varlığımız onlara ve bizlere şükran ve şifa getirsin.

2014’ün anahtarını 2014 için elimize alalım. 2014’e kolaylıkla ileri adım atıyoruz, biliyoruz ki bütün kapılar açılacak, bütün pencereler açılacak ve bize sadece iyilik gelecek ve bizden sadece iyilik çıkacak. Her zaman, sürekli sevgi ile akışta olalım ve tutku ile iyileştirelim, şifa verelim. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Amin xxx

Legion of Light Team

13/1/13 Alchemical Resurrection Blessing

Invocation Blessing for 13/1/13

Alchemical Resurrection of Your True Self Workshop

13 1 13 workshop logo_thumb

We Greet You

With the Energy of 13/1/13

Leadership Sacredness Completion

Transmuting Transforming

We Greet You

portal of newness_thumb[10]

We Greet You

With Dynamic Evolution of Consciousness

Flowing Down the Corridor of Life

Two Fold Paths: Inwards & Outwards

We Greet You

Focus with intent_thumb[15]

We Greet You

With Internal & External Focus

Flowing Inwards: Becoming the Self

Flowing Outwards: Being the Self

We Greet You

God radiating in_thumb[10]

We Greet You

With the Golden Ray of Christ

Beaming Surprise in the Target

Colourful Radiance with Solid Foundation

We Greet You

13-1-13-crysals_thumb6

We Greet You

With a Rainbow Auric Field of Protection

Colourful Diamond Light Sparkling

Breathing Within & Outside You

We Greet You

brother-and-sister_thumb3

We Greet You

Expressing Your Self

Announcing Your Truth

Alchemical Resurrection

We Greet You

Renaissance Flame_thumb[8]

We Greet You

With Sekmet Courage

Communicating Your Truth

Holding the Renaissance Flame

We Greet You

Chrissy_thumb[8]

We Greet You

With the African Elders

Dancing Earth Spirit Dance

Grounding Your Success

We Greet You

clip_image001_thumb3

We Greet You

With the Number 13

Holy Number of Strength

Abundance & Wealthy Wisdom

We Greet You

making decisions_thumb[1]

We Greet You

With the Alchemical Amethyst Scull

Activating Your Pituitary & Pineal Gland

Helping Make Decision with Wisdom

We Greet You

Alchemical Writing

We Greet You

With the Law of Attraction

Bring You Blessings

Living Your Truth

We Greet You

catholic church_thumb[9]

We Greet You

With the Eyes of Healing

With the Voice of Wisdom

With the Heart of Love

We Greet You

holding hands _thumb[3]

We Greet You

With the Truth of Trust

The Trust of Truth

Truth and Trust

We Greet You

Toks crystal wands and ball_thumb[7]

We Greet You

We Greet You

We Greet You

Invocation Blessing Channelled on 13/1/13 by Toks Beverley Coker for 13/1/13

Alchemical Resurrection of Your True Self

healing-rose_thumb6

The content and images on this blog are protected by copyright. All rights reserved. © Toks Coker 2013

New Moon in Libra 15.10.2012

HAPPY NEW MOON IN LIBRA   15.10.2012 

HAPPY BIRTHDAY LIBRANSAIR peace freedom space

 

On the Menu we have:

 1. Invocation Blessing Legion of Light Chef
 2. Energy of Now: New Moon in Libra
  1. Thinking Thinking Thinking
  2. Libran Indecision
  3. Libran Airfruitful abundance
  4. Relationships
  5. Scales of Libra
  6. How the Scales affect Relationship
 3. Jewish Tradition to Use Sound with the Moon
 4. New Moon in Libra Quote
 5. New Moon in Libra Action
 6. What will be covered in the Meditation Workshop
 7. Working with Number 11:  Healing
 8. Working with the Number 11: Learning & Promotion
 9. Feedback from previous Meditation Workshop: Full Moon in Aries and Sun in Libra 20.9.2012
 10. Homework
 11. Contact Details & Diary

Invocation Blessing with NewMoon in Libra 15.10.2012

Channelled by Toks Beverley Coker

sunflower of life

We Greet You

With the Creativity Balance Master

Dynamic Energy of Life

Allowing Resourcefulness in You

We Greet You

toks by mum

We Greet You

With the Divine Self-Worth

Wearing Beauty in Your Heart

Graceful Living with a Great Start

We Greet You

lovley pink liliy

We Greet You

With the Balance of Authenticity

Walking the Grace of Truth

Anchoring Genuine Creative Spirit

We Greet You

blooming mother earth

We Greet You

With Father Sky and Mother Earth

Embodying Courage

Taking Your Leap Forward

We Greet You

honey of life

We Greet You

With the Honey of Life

Holding the Sun and Moon

Calling in Your Illumined Branding

We Greet You

decisive

We Greet You

With the Joy of Passion

Blooming from Your Heart

Seeding Deep Roots Within

We Greet You

angels of light

We Greet You

With Healing Angels

Helping You with Global Connections

Expanding Your Presence

We Greet You

white lilly

We Greet You

With the Higher Legions

Contemplating the Future

Presenting In the Moment of Now

We Greet You

shamans light

We Greet You

With the Shaman of Light

Grace Vessels of Wisdom

Empowering Your Knowledge

We Greet You

thoth the scriber

We Greet You

With Thoth, the Scribe

Seeding Value Creating Ferocious Ambition

In the Sacredness of Your Written Work

We Greet You

wet pink rose

We Greet You

In the Silence of the Mind

Still Waiting Attentive

Listening in the Silence of the Void

We Greet You

Legions of Light Greet U

We Greet You

With the Voice of God

Knowing Everything about You

On this Most Luscious New Moon in Libra

We Greet You

Whispers from God

We Greet You

With the Anointment of Newness

The Blessing of Blossoming

The Invocation of Answered Prayer

We Greet You

blessing of prayer

We Greet You

With Venus Goddess of Love

Bringing You Love

Awakening Your Heart with Joy

We Greet You

blossoming joy in your heart

We Greet You

We Greet You

We Greet You

healing u

Channelled by Toks Beverley Coker for the NewMoon in Libra 15.10.2012

Legion of Light Anne Marie

ENERGY OF NOW: NEW MOON IN LIBRA

Libra is a Masculine Cardinal Air Sign.  Libra is ruled by Venus.  Symbol for Libra is the Scales.

THINKING THINKING THINKING

THE LIBRA MIND: The element of air involves thinking. Librans live in their minds and thouthinking mindghts.  They love all forms of mental energy that involves thinking, mental games, puzzles, contemplating, reflecting, listening, talking, communicating, deciphering clarity in thoughts and words and deeds.  Librans can be meticulous, seeking precise perception, harmony in thinking, balance in thinking and friendship in speaking. The mind of the Libran is always full of something. It is always thinking, pondering, wondering, imagining and yes dreaming! 

Libran INDECISION

Julie in Madeira 2010Sometimes in their constant Re-Evaluating and Reflecting they may not even make a decision and may take a long time to make one; if ever they make one! This balancing of opposite sides may make them see both sides of a situation. This does not always work in their favour as it can make it very difficult for them to make a decision or act on a guidance. If you find yourself suffering from inertia take action immediately.  Libra can spiral down into inertia very quickly.  Sometimes making a decision and acting on it is better than pondering which is the correct way or which is the correct thing to say or do. In the doing of the action is the answer. When you DO you DO. By DOing you Know whether or not you are on the right or wrong track.

The Libran AIR

AIR signs can be dreamy, poetic, romantic, and intellectual.  Libra finds us working with the eleAIR dervish dancersment of Air and looking at what is in the Air. Air is all around you, yet still, as we walk through air.  Air can be wind blowing violently or a gentle breeze. How are you breathing?  What are you breathing?  Is the air around you safe?  Is the air around you clear?  Can you see clearly? What is the air around you like?  Is it ‘pregnant’ with ‘stuff’? 

SUPPORT:  Air supports us: we breathe in oxygen from the air and breathe out carbon dioxide.  Without air we will die in a matter of minutes.  Breathe in Love and Breathe out love.  Love is in the air with the energy of Libra.  We move, we dance, we sing using air.

RELATIONSHIPS

togetherVENUS is the Goddess of Love and rules Partnerships / Relationships / Collaboration – these are the themes running thought out the energy of Libra. So if you find yourself ‘thinking’ ‘reflecting’ ‘re-affirming’ your partnerships, your relationships, your collaborations – then you know the energy of Libra is in the air! Libra seeks Beauty with Venus. YET it may go the opposite way! Libra chooses to balance is extreme emotions and feelings and thinking by working with the energy of reconciliation of opposites to create a harmonious whole within. This I think is the challenge of Libra.

STUBBORN: Libra is constantly seeking a balance between male and female and bridging the gap between opposites. For Librans this is their constant internal battle which they tend to bring out in their ‘fighting’ energy where they like to argue their point across and like to win – sometimes they will wait years to win.  This is when you realise that Librans can be STUBBORN and hard.

GIVING: Librans are very kind and love Giving to others but they are not so good at Receiving from others. They love buying books for themselves and for others too.  They need to learn to receive.male female

AWAKENING LOVE:  With the NewMoon in Libra we come to the energy of Peaceful LOVE and Loving Peacefully.  This is the awakening of love through the feminine energy of Venus, ruling planet of Libra, anchoring a fresh feeling in your heart for deeper passionate love felt in the peaceful energy of your being.

SACRED MARRIAGE: Librans seek a constant balance of the yin and yang in their lives.  If you find yourself seeking the concept of the Sacred Marriage / the Sacred Union of Marriage within you that manifests inner harmony and balance and union you know you are being influenced by the energy of the day…. Creating a peaceful haven within your heart that brings in peace into your body, your heart, your sacred self will bring a new energy into your life today.  Congratulations.  Plant this new energy in the ground and let the seed of this new energy geminate to fullness with the energy of the next FullMoon. 

SCALES OF LIBRA

THE SCALES is the symbol for Libra. An Egyptian Goddess holds the scales in her hands. She is MAAT, balanceEgyptian Goddess of Justice, Fairness, Balance and Harmony.  In Egypt the symbol for Libra is the Sun over the Earth and the space in between is the Air that separates them. The sun is a round circle or disc. The earth is a bowl like form underneath the disc. The space in-between is the Air.

To the Jews the Scales represent DIVINE JUDGEMENT -  a time when you are being judged by the Divine  and one act of kindness can eradicate all mis-deeds. This is a good time to pray for forgiveness for all your mis-deeds.  Transmutation of Karma was very important in Lemuria and Atlantis through the energy of the Goddess  of Redemption, who transmuted karma. 

How the Scales Affect Relationships

Librans are constantly weighing thinks up. They over-think situations. They may swing from onfeminine beautye point of view to another as they try to seek a Balance and DIPLOMACY in their proceedings.

How are you in your relationships? How are you attracting love? What are you doing? What are you not doing? Do you return phone calls?

Are you trying to please everyone? Have you lost your identity by giving yourself totally to a project or organisation or relationship or group?

Have you lost your individuality? Have you blended in so you are no longer YOU but what THEY want from you and you think that what THEY want is YOU. But the YOU that you are with THEM is not the real YOU. It is the false You because you have weighed yourself down by your thinking you are not enough.

Librans can have a tendency to extremes and excesses just like the scales. We never know which way it will swing till we put all our weight on it.

JEWISH TRADITION TO USE SOUND WITH THE MOON

THE SHOFAhealing soundR (trumpet) is made from the horn of a kosher ram, gazelle or antelope; and can be straight, curved or twisted horns.  I love the idea of the Jews blowing the Shofar (trumpet) on the NewMoon and FullMoon.  Psalm 81:3-7    The Shofar is also blown on Rosh Hashana and Yom Kippur.   We all know that the Hebrew months begin at the NewMoon.  We all know the significance of the FullMoon to the Jews.   On both occasions in the Jewish calendar the Shofar is blown. The Shofar is blown to break down any hindrances to God’s will and any evil curses.  This blowing sound is the sound and voice of God. It is also the sound of the people crying out to God for help, for the spiritual union with God, to quench their thirst and their hunger.  

The power of moving AIR is so significant as can be seen by these rituals performed by man. Man is aware of the Tree of Life and the Tree of Knowledge of good and evil. Genesis 2:9 I wonder if my fascination with the energy of the FullMoon and NewMoon echoes my past lives?

We also know that the NEWMOON is a time to seed and plant ideas; to conceive and impregnate. Let us plant new seeds new ideas new actions into our lives with the energy of this NewMoon in Libra. The FULLMOON is the time to bloom the idea that was seeded at the NewMoon: to give birth, to bring forth fruit, to bloom, to flourish, to complete.

passages to knowledge

New Moon in Libra Quotes

Which of these quotes resonate with you today?  Choose 3 in order of importance to you today.

 1. It is not how much we give but how much love we put into giving.  Mother Teresa

 2. Imagination if the beginning of creation.  You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will.  Grieg Bernard Shaw

 3. You must be the change that you want to see in the world.  Mahatma Gandhi

 4. I have a dream that some day this nation will live up to this creed that all men are created equal.  Dr King Jr.

 5. In the End, it is not going to matter how many breathes you took, but how many moments took your breath away.  Shing Xiong

 6. Remember, you may choose your sin, but you cannot chose the consequences.  Jenny Sanford

 7. Forgiveness is the fragrance the flower leaves on the heel of the one who crushed it.   David Jeremiah

mr and mrs ubl

New Moon in Libra Action

Be in the moment with the energy of Libra.  Live in the moment.  Only speak nice things and do nice things.  Buy flowers and decorate your home or office and feel the healing energy of the flowers in your environment. Start something that will empower you later – like a new job, a new course, a new business project, or/and a new friendship.  Do something beautiful that is full of charm, elegance and refinement.  Go on a date with your partner and tell them how much they mean to you.  Communicate your thoughts truthfully with reverence.  Take action in your life to understand and carry out the following Graces: reverence, wisdom, fortitude, knowledge, counsel, piety and understanding.  Anchor your invincible invisible power that you and you alone can give and in the giving is your abundance.  Call in your desires into being by imagining and seeing them and thinking them into being with constructive action.  Do something today by planting a seed to manifest a visible concrete action by the FullMoon.  Do something today that you wanted to do but did not do it that brings out the grace of you to another person. 

moving forward

WORKING WITH the Number 11: Healing

Moving towards the energy of the NewMoon in Libra I decided to observe the number 11 on 11.10.2012. It brought me great benefit on all levels. I wanted to see what newness it would bring into my life to prepare me for the glorious newness of the NewMoon in Libra. I did an 11:11:11 distant healing meditation with some Legions of Light from 11am-11:11:11 and from 11pm-11:11:11. The healing I received was phenomenal and the other members agreed too.

WORKIGN WITH the Number 11:  Learning & Promotion

On 11.102012 I experienced 3 new people in 3 different ways: 1-2-1, webinar and Skype.

  1. Franklin Boateng came over to teach me about tweeter and he made it easy! http://bennboateng.com/ Thank you Franklin.
  2. Ellie Drake on her webinar spoke about the feminine power from her experience as a doctor. She talked about not completing things as a self-sabotage and a fear of completion. She admitted she had a fear of completing things which stemmed from her growing up in a home that was never finished as it was always a construction site. She said she had a visoral fear around the completion of things and about soul fear.
  3. Arthur Magouliani did a coaching session over Skype with me and helped me time manage the next two weeks. http://www.arthurmagoulianiti.com/ Thank you Arthur.

What will be covered in the Meditation Workshop

We will cover all the above and more….

3 new areas you are working onWhat 3 areas are you going to work on today?  What 3 areas do you want healing in?  Choose 3 areas you feel and know and upon reflection think you need healing and help in.  We will learn to see ‘God’ in everyone.  We will be looking at your core beliefs in all your relationships.  We will be calling in balance and harmony.  We will be working with your fears around you at the moment.  We will be working with the Angels and Ascendant Masters of Wisdom.  We will be doing healing exercises to release the stresses around you and take you back to yourself.  We will help you to listen to your wisdom within you and know when it is there. 

INNER EAR EXERCISE: We remember that the inner ear is about balance and equilibrium. If I close my eyes I can see the scales in my head and my ears represent where the weights will be. Do you feel what I am feeling with this visualisation? Librans love inner beauty, balanced order and tidiness.

Feedback from last Full Moon in Aries and Sun in Libra 20.9.2012

                 Legions of Lightnice one

Dear Toks; Thank you Thank you Thank you! Amazing experience;and some very valuable realisations to take home. Jelena

Thank you. It is such an honour to finally be here in your circle – I felt welcomed from the very moment I walked through the door. It’s been an amazing, uplifting, nurturing loving experience. Thank you from my heart to yours. Much Love Sharon

It has been an amazing event to celebrate this full moon with Toks and no coincidences the moon in Aries. If before the event I was not so sure what the completion in my life was after the even I was sure and it was so nice to celebrate it with nice people. I am happy I BeckyJelenacame!!!! Sharon Legion of LightCarmeloCarmelo Legion of Light

Thank you Blessed Toks for the sacred space that you create to allow people to expand into the fullness of themselves. Legion of Light Becky

Thank you for my first experience of being a Legion of Light Anne Marie and celebrating the energy of the Full Moon. I feel energetically re-charged and interested in learning more about the power of the moon. Anne Marie

Thank you Toks for bringing me back down to earth: our beautiful planet. Legion of Light Emily x

Yet another powerful and multi-dimensional journey; to the moon and beyond. The grounding, clearing and realisation and reclamation of our power is always such a wondrous humbling epxerinc.e we ar honoured to know you and more importantly, honoured to be taught and guided by you and Hands of Light. Thank you. Thank you. Thank you. Yanni with Pythagoras of Sarros & Thoth of Atlantis

AnneMarie

Yanni

Emily Legion of Light

Sharon Gordon drawing

 

 

Jelena Legion of LightHOMEWORK

 1. What is difference between the soul and the spirit?
 2. What is your soul fear?  
 3. Why not observe the number 11 on 11.11.2012?
 4. Why not observe the number 12 on 12.12.2012?
 5. How many of the NewMoon in Libra actions, mentioned above, can you do?
 6. Do the homework on the hand-outs given at the mediation workshop.

Meditative Toks

CONTACT DETAILS & DIARY

Today’s Meditation:  Monday 15 October 2012 New Moon in Libra 12:03GMT Element: Air http://tokscokernewmoon1012.eventbrite.com/?ebtv=C Holding the Light

Next Meditation  Monday 29 October 2012   Full Moon in Taurus & Sun in Scorpio   Element – Earth   http://tokscokerfullmoon1012.eventbrite.com/?ebtv=C  

2012 dates: https://tokscoker.wordpress.com/moon-calendar-2012-uk

Spiritual Payment: http://www.tokscoker.com/calendar.html

Info on Meditation: http://www.tokscoker.com/moon_meditation.html

Info on New Moon Meditation: http://www.tokscoker.com/new_moon_meditation.html

Info on Full Moon Meditation: http://www.tokscoker.com/full_moon_meditation.html

See you at the meditations, workshops and 1:1 sessions
Love Toks xxxxxx